انگلیسی
چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی : داود اصفهانیان                           

مرتبه علمی: استاد تمام

 

کتاب ها

تاریخ سیاسی اروپا1789-1940انتشارات مشعل،اصفهان 1351

سیری در تاریخ فرهنگ ایران(به اتفاق همکاران) انتشارات ثقفی،اصفهان1353

تحولات اروپا در عصر رنسانس،انتشارات دانشگاه تبریز،چاپ پنجم، 1375

کرونولوژی مختصر جهان اسلامی،انتشارات ثقفی،اصفهان1350

تاریخ دولت خوارزمشاهیان،ترجمه،نشر گستره،تهران1367

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.