انگلیسی
چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی : داود اصفهانیان                           

مرتبه علمی: استاد تمام

 

دروس آموزشی

دروس تدریس شده

1. ملل ونحل و تاثیر آنها در تحولات اجتماعی

2. روش تحقیق پیشرفته

3. تاریخ معاصر ایران از آغاز قاجاریان تا کنون

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.